Teni – Sugar Mummy (Lyrics)

Teni – Sugar Mummy Lyrics

Teni – Sugar Mummy Lyrics

Stream/Download Mp3 Here

Teni Sugar Mummy Lyrics

Intro

Dr Dolor Entertainment

O ti ri kon kon

Mo shey radarada

O shi o ju eh, o la o ju eh

Ko sho kini ko ni bre

Oya!

 

Hook

Oh baby

Ba mi ni sa le

To ba le jo

Ba mi ni sa le

To ba lagidi

Ba mi ni sa le

To ba le fo

Oh baby!

Ba mi ni sa le

To ba le jo

Ba mi ni sa le

To ba lagidi

Ba mi ni sa le

To ba le fo

Ba mi ni sa le

 

Chorus

Sugar Mummy, sugar mummy

Sugar daddy, Sugar daddy

Lolly popping, Lolly popping

Poppin lolly, Poppin lolly

Send me credit, Send me credit

10 thousan, 10 thousan

Credit alert, Credit alert

10 million, 10 million

 

Yokoko Yokoko

Eyan Yokosuna

Caterpillar

Baby mamasita

Yokoko Yokoko

Eyan Yokosuna

Caterpillar

Baby mamasita

Ah!

 

Dubai Dubai

Shopping shopping

Burj Khalifa

Lobby lobby

Amarama

Chigodi

Chinaza

O baby baby

 

O po Kiri po Kiri po Kiri po Kiri po , po po po po (x4)

Screeeeee

 

Sugar Mummy, sugar mummy

Sugar daddy, Sugar daddy

Lolly popping, Lolly popping

Poppin lolly, Poppin lolly

Send me credit, Send me credit

10 thousan, 10 thousan

Credit alert, Credit alert

10 million, 10 million

 

Yokoko Yokoko

Eyan Yokosuna

Caterpillar

Baby mamasita

Yokoko Yokoko

Eyan Yokosuna

Caterpillar

Baby mamasita

Ah!

 

Oh baby

Ba mi ni sa le

To ba le jo

Ba mi ni sa le

To ba lagidi

Ba mi ni sa le

To ba le fo

Ba mi ni sa le

To ba le jo

Ba mi ni sa le

To ba lagidi

Ba mi ni sa le

To ba le fo

 

Yokoko Yokoko

Eyan Yokosuna

Caterpillar

Baby mamasita

Yokoko Yokoko

Eyan Yokosuna

Caterpillar

Baby mamasita

Ah!

 

Higher, Wole Wole lo lo Awa jo, ki lo lo